Masz pytania? Skontaktuj się z nami

74 833 67 48

  bowi@bowi.net.pl

Cennik

Proszę o przesłanie cennika na:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:
BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Bielawie,
adres: ul Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000454142, na potrzeby marketingu bezpośredniego wszystkich towarów BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA oraz wszystkich innych celów wymienionych w punkcie 3 Klauzuli informacyjnej dla Klientów BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA.
W zakresie marketingu bezpośredniego mieści się sporządzenie oferty netto i przesłanie jej na podany adres e-mail, kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów oferty, ustalenie danych adresowych w celu przesłania próbek handlowych.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.